AKCIJA PROLJEĆE/LJETO 2021

Poslovni plan u pola cijene za prijavu na Mjere aktivne politike zapošljavanja. Nudimo brzu i povoljnu izradu kvalitetnog poslovnog plana koji će vam osigurati dobivanje željene potpore HZZ.

POTPORE HZZ